HSK Ledy

LEOPARK POZNAŃ

Leopark Poznań - bawialnia w stylu Starego Browaru

W słynnym poznańskim kompleksie handlowym Stary Browar otwarto centrum zabaw dziecięcych należące do sieci Leopark. Wnętrza wypełnione wymyślnymi urządzeniami do zabaw, torami przeszkód, zjeżdżalniami i tunelami urządzono w charakterystycznym dla całego budynku stylu retro. Oświetlenie tego obiektu wymagało jednoczenie spełniania norm obowiązujących w miejscach publicznych i przestrzeniach przeznaczonych dla dzieci, oraz dopasowania wszystkich opraw do projektu wnętrz. Na potrzeby tego projektu, dostarczyliśmy superwydajne (nawet 125lm/W) i niewymagające konserwacji hermetyczne oprawy Aquarius oraz panele Saturn. Część z nich, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa wyposażyliśmy we wbudowane moduły awaryjne z atestami CNBOP. Ponadto stworzyliśmy serię opraw specjalnych, w tym dwustronne szyldy z napisami informacyjnymi w metalowych owalnych kasetonach, pasujące do nich oprawy w stylu latarń ulicznych oraz oczka wpuszczane w okrągłą ramę wejściową z możliwością sterowania natężeniem światła.


Efekty pracy zespołu konstruktorów i inżynierów HSK LEDY włożonej w stworzenie opraw zgodnych z wizją architektów a jednocześnie bezpiecznych i efektywnych widać gołym okiem. Leopark Poznań to jedno z miejsc, przyciągają wzrok.


Zdjęcia dzięki uprzejmości Leopark Poznań.


Leopark Poznań,

STARY BROWAR, Pasaż 0

ul. Półwiejska 42

61-888 Poznań

https://www.facebook.com/Leopark.Poznan/

x

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hskledy.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem/-am 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem.

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Jako osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem odwiedzającym stronę www.hskledy.com.pl, działając na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) aprobuję zgodę dziecka na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, danych osobowych dziecka w postaci historii odwiedzanych przez dziecko stron, jego aktywności w Internecie poprzez wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza aprobata wyrażona została w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że znana mi jest klauzula informacyjna, dostarczona przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności posiadam informację, że cofnięcie aprobaty możliwe jest w każdym momencie w formie, w jakiej została udzielona. Posiadam wiedzę, że cofnięcie zgody lub aprobaty bądź ich niewyrażenie nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, wyrażającym zgodę na przetwarzanie jego danych. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia aprobaty na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem

USTAWIENIA

Prosimy wybrać, jakie rodzaje plików cookies może wykorzystywać nasz serwis:

Pliki cookies statyczne
Pliki cookies statystyczne
Pliki cookies marketingowe