HSK Ledy

HALA SPORTOWA HOTELU SCOUT

 • sala do sportów rakietowych
 • sala główna siłowni
 • hall klubu
 • sala sportów walki
 • sala do crossfit
 • siłownia
 • siłownia
 • korytarz siłowni
 • ściana wspinaczkowa
 • korytarz klubu
 • recepcja klubu
 • toalety
 • toalety
 • sauna

Oprawy LED wyprodukowane i dostarczone przez HSK LEDY oświetliły największy w Częstochowie kompleks sportowy - SCOUT Fitness Club. Nasze światło służy użytkownikom siłowni, sal do fitness, indoor cyclingu, crossfitu, sportów walki oraz  hali sportowej, ścian wspinaczkowych, szatni i toalet. Goście klubu cieszą się przyjemnym, naturalnym światłem o wysokim natężeniu, a właściciele klubu doceniają wysoką wydajność opraw i niskie zużycie energii. 

Cechami szczególnymi tego projektu, wykonanego w całości przez dział projektowania HSK LEDY są:

 • zastosowanie we wszystkich oświetlanych pomieszczeniach opraw z modułami zasilania awaryjnego z atestami CNBOP
 • użycie we wszystkich oprawach sterowania DIM DALI
 • instalacja superwydajnych opraw AQUARIUS na hali sportowej - dzięki montażowi na specjalnych uchwytach stworzonych na potrzeby tej aplikacji możiwa jest regulacja kąta świecenia opraw, co zapobiega oślepianiu zawodników korzystających z boisk
 • wykonanie na specjalne zamówienie klubu opraw PEGAZ w kolorze czarnym, doskonale współgrającym z architekturą obiektu. 

Adres: ul. Drogowców 12, 42-200 Częstochowa


ZASTOSOWANE MODELE OPRAW Z MODUŁAMI ZASILANIA AWARYJNEGO:
ANTILIA A-69
PEGAZ P-120

AQUARIUS AQ-13 PRO
AQUARIUS AQ-8 PRO

LEO L-66-R
LEO L-123-R
SATURN S
KRATER

x

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hskledy.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem/-am 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem.

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Jako osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem odwiedzającym stronę www.hskledy.com.pl, działając na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) aprobuję zgodę dziecka na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, danych osobowych dziecka w postaci historii odwiedzanych przez dziecko stron, jego aktywności w Internecie poprzez wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza aprobata wyrażona została w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że znana mi jest klauzula informacyjna, dostarczona przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności posiadam informację, że cofnięcie aprobaty możliwe jest w każdym momencie w formie, w jakiej została udzielona. Posiadam wiedzę, że cofnięcie zgody lub aprobaty bądź ich niewyrażenie nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, wyrażającym zgodę na przetwarzanie jego danych. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia aprobaty na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem

USTAWIENIA

Prosimy wybrać, jakie rodzaje plików cookies może wykorzystywać nasz serwis:

Pliki cookies statyczne
Pliki cookies statystyczne
Pliki cookies marketingowe