HSK Ledy

URZĄD MIASTA I GMINY W MIECHOWIE

Miechowski Urząd Miasta i Gminy przeszedł energomodernizację w ramach projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych". W ramach tego zadania zastąpiono wszystkie tradycyjne źródła światła na nowoczesne oprawy LED, dzięki czemu przy zmniejszeniu poboru energii elektrycznej uzyskano znacznie wyższe ilości światła. Jak pisze na swojej stronie internetowej UMiG, doświetlenie budynku miało niebagatelny wpływ na wizerunek instytucji i komfort pracy urzędników.

W Urzędzie Miasta zastosowano głównie panele LED Draco - polskie, niezwykle wydajne oprawy 60x60 cm polecane do pomieszczeń biurowych i przestrzeni Open-Space. Draco świecą równomiernie całą powierzchnią dyfuzora, równomiernie rozprowadzają światło oraz nie powodują efektu olśnienia. Doskonale nadają się jako znacznie wydajniejsze i posiadające dłuższy czas eksploatacji bez wymiany źródeł światła odpowiedniki tradycyjnych paneli 60x60 cm do montażu nastropowego lub w sufitach modułowych. Draco oświetlają w miechowskim Urzędzie Miasta nie tylko gabinety i biura, ale także salę konferencyjną i bufet. W najbardziej prestiżowych pomieszczeniach Urzędu - w gabinetach burmistrzów, zastosowano eleganckie liniowe oprawy Antilia A-96 w matowej, anodowanej obudowie. Za ich wygląd także odpowiada krakowskie Studio Triada Design. Zachowując niewielkie rozmiary zapewniają one równomierne i zapewniające komfort pracy oświetlenie nawet w dużych pomieszczeniach.

HSK LEDY udzieliła pełnego wsparcia firmie wykonującej tę termomodernizację na etapie projektu oświetlenia i instalacji oraz przy  tworzeniu dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do rozliczeń projektów finansowanych ze źródeł publicznych. 

Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

x

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hskledy.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem/-am 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem.

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Jako osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem odwiedzającym stronę www.hskledy.com.pl, działając na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) aprobuję zgodę dziecka na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, danych osobowych dziecka w postaci historii odwiedzanych przez dziecko stron, jego aktywności w Internecie poprzez wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza aprobata wyrażona została w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że znana mi jest klauzula informacyjna, dostarczona przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności posiadam informację, że cofnięcie aprobaty możliwe jest w każdym momencie w formie, w jakiej została udzielona. Posiadam wiedzę, że cofnięcie zgody lub aprobaty bądź ich niewyrażenie nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, wyrażającym zgodę na przetwarzanie jego danych. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia aprobaty na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem

USTAWIENIA

Prosimy wybrać, jakie rodzaje plików cookies może wykorzystywać nasz serwis:

Pliki cookies statyczne
Pliki cookies statystyczne
Pliki cookies marketingowe