HSK Ledy
 • ISSO HSK LEDY

  Rozwiązanie to pozwala na indywidualne regulowanie natężenia oświetlenia opraw LED należących do systemu. Zapewnia to znaczne obniżenie zużycia energii i poprawę komfortu użytkowania oświetlenia. Sercem systemu jest zgodny z technologią inteligentnego budynku serwer radiowy (sterownik), w którego pamięci zapisane są scenariusze oświetlenia zaprogramowane zgodnie z wymaganiami użytkowników,
  a także dane odbierane z sensorów systemowych, na przykład temperatura opraw czy natężenie oświetlenia. Jeden serwer obsługuje do 256 opraw. Zastosowanie transmisji radiowej między serwerem, a oprawami upraszcza instalację elektryczną, eliminując konieczność instalowania dodatkowych przewodów.
  Po zaprogramowaniu zgodnie z potrzebami użytkownika serwer steruje oświetleniem całkowicie autonomicznie, uwzględniając:
  - moment wschodu i zachodu słońca wyliczony na podstawie położenia geograficznego i daty;
  - wyniki bieżących pomiarów natężenia oświetlenia;
  - dane z czujników ruchu.


  Użytkownik może w każdej chwili modyfikować ustawienia przy pomocy wygodnego interfejsu, dostępnego w postaci aplikacji na tablet, telefon komórkowy lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub w razie potrzeby za pomocą przełączników naściennych wyposażonych w interfejsy radiowe.

  Standard transmisji radiowej w ramach sieci MESH: 6LOWPAN/IPSEC/868MHz
  Serwer radiowy: RH-SERWER/ZWIR

  DO POBRANIA