HSK Ledy

Oświetlenie centrum logistycznego w Targowisku

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z kolejnej imponującej realizacji HSK LEDY. 25 tys. m2 hal wysokiego składowania oraz zapleczy technicznych i powierzchni biurowych zostało wyposażonych w energooszczędne oświetlenie naszej produkcji. Zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi dostarczyliśmy także oprawy z wbudowanymi modułami zasilania awaryjnego. Cały projekt charaktreryzuje się wysoką równomiernością oświetlenia, co gra kluczową rolę w magazynach, gdzie produkty składowane są w wysokich stosach, a transport wózkami widłowymi trwa 24 godziny na dobę.

oświetlenie hali wysokiego składowania w targowisku
Powrót