HSK Ledy

Świadectwa CNBOP dla oświetlenia awaryjnego HSK LEDY

Oprawy do oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego z własnym zasilaniem produkowane przez HSK LEDY w ostatnich miesiącach testowane były przez Centrum Naukowo-0adawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Procedury sprawdzające zakończyły się pomyślnie - oprawy z rodzin DRACO, LEO, ANTILIA, BERENICA, PEGAZ oraz AQUARIUS uzyskały Świadectwa Dopuszczenia, spełniając wymagania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia. 

Świadectwo CNBOP dla opraw AQUARIUS
Powrót