HSK Ledy

Energooszczędne oświetlenie

Stosowanie energooszczędnego oświetlenia LED nie jest już tylko nowoczesnym trendem. Zarówno nowe i remontowane obecnie budynki, (mieszkalne, biurowe, przemysłowe czy należące do instytucji publicznych) wyposażane są w energooszczędne oświetlenie ze względu na potrzebę maksymalnego obniżania kosztów eksploatacji.  Trend ten wzmacniają także regulacje prawne, które coraz dokładniej określają wymagane poziomy efektywności energetycznej stosowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła. Duże firmy i instytucje publiczne zobowiązane są do pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów), na podstawie realizowanych wymian i modernizacji oświetlenia na energooszczędne.  W grudniu 2012 Ministerstwo Gospodarki opublikowało wykaz przedsięwzięć służących redukcji zużycia energii. Dotyczą one oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego. Rekomendowane działania to

  • wymiana źródeł światła na energooszczędne,

  • wymiana całych opraw oświetleniowych i osprzętu na energooszczędny

  • instalacja inteligentnych systemów sterowania oświetleniem

Wymienione kroki prowadzące do podniesienia energooszczędności mogą zostać zaaplikowane także w mniejszej skali przez właścicieli i użytkowników domów i mieszkań. Chociaż rozporządzenia i normy nie regulują wprost, jakiego typu oświetlenie wybrać, najwłaściwszą opcją jest stosowanie energooszczędnych opraw LED oraz żarówek LED. Obecnie wszystkie te produkty oznaczane są najwyższymi klasami  energetycznymi (od A do A++). Żeby inwestycja w energooszczędne oświetlenie LED zwróciła się, należy zwrócić uwagę na jakość instalowanych produktów. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup opraw oświetleniowych zintegrowanych z systemem sterowania wyprodukowanych w Polsce, najlepiej u dostawcy, który zapewni także profesjonalny projekt oświetlenia, np. w HSK LEDY. To daje pewność, że energooszczędność będzie szła w parze z wysoką jakością i czas pracy instalowanych opraw będzie wystarczająco długi, żeby koszty inwestycji zwróciły się w postaci niskich rachunków za prąd.


Proponujemy wybrane energooszczędne rozwiązania oświetlenia